Annons

Socialnämnder

Socialnämnder är exempel på politiska nämnder på kommunal nivå. De tar beslut i frågor som rör fritidsverksamhet i en kommun. Deras ärenden bereds av en förvaltningsorganisation som vanligtvis går under namnet socialförvaltningen.