Skövde Nyheter

Annons

NFC

Nationellt forensiskt centrum, NFC (tidigare SKL), är en nationell resurs för svenskt rättsväsende på kriminalteknikområdet. NFC genomför bland annat forensiska undersökningar inom dna, dokument och urkundsförfalskning, it-forensik, fingeravtryck, skoavtryck, droger, gifter och alkohol brand och miljöbrott. (Källa: polisen.se)