Annons

Rättspsykiatrisk undersökning

För att en rättspsykiatrisk undersökning över huvud taget skall bli aktuell, måste den som skall undersökas vara misstänkt eller åtalad för brott, och det måste pågå en förundersökning eller rättsprocess. Det är rätten som begär undersökningen, och både åklagare, försvarare och rätten själv kan vara den som tar initiativet. Den ”lilla sinnesundersökningen”, eller §7-undersökningen, eller, som den egentligen heter, undersökning enligt 7 § personutredningslagen, brukar utföras som ett första steg. Denna går till så att den misstänkte personen samtalar med en särskilt förordnad läkare i ungefär en halv till en timme. En fullständig rättspsykiatrisk undersökning utförs vanligen efter rekommendation i en §7-undersökning. Rätten är inte på något sätt tvingad att följa rekommendationen i §7-undersökningen, utan kan välja att begära fullständig rättspsykiatrisk undersökning eller avstå, oberoende av vad som sägs i §7-undersökningen. (Källa: Sveriges läkareförbund)