Annons

Övergrepp i rättssak

Övergrepp i rättssak är ett brott som betyder att någon utsätts för våld eller hot om våld i samband med en rättslig process. Lagens syfte är att förhindra otillbörlig påverkan av vittnen och andra personer engagerade i eller inför en rättegång.