Annons

Fortifikationsverket

Fortifikationsverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som förvaltar statlig egendom, som fastigheter avsedda för försvarsändamål. Myndigheten sorterar under Finansdepartementet.