Annons

UFO

Oidentifierat flygande föremål (OFF, även UFO från engelska Unidentified flying object eller OFO) är ett begrepp som infördes av det amerikanska flygvapnet i början av 1950-talet. UFO är förkortning för Försvarsmakten insamlade, undersökte och följde upp ufo-observationer centralt från mitten av 1940-talet. I mitten av 1960-talet överfördes denna funktion till dåvarande FOA numera FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut). FOI har en "ufo-handläggare" som mottar och bearbetar inkomna observationsrapporter i nära samarbete med UFO-Sverige. Det vetenskapliga studiet av ufofenomen kallas ufologi.