Annons

Götalandsbanan

Götalandsbanan ingår som en del i en framtidsvision för utbyggnad och nysträckning av det svenska järnvägsnätet och där Jönköping är tänkt att utgöra en knutpunkt. Götalandsbanan är en höghastighetsbana för persontrafik mellan Stockholm och Göteborg och Europabanan är en höghastighetsbana för persontrafik mellan Stockholm och Köpenhamn.