Annons

Skaraborgs kommunalförbund

Skaraborgs Kommunalförbund tog från årsskiftet 2006/2007 över verksamheterna i de tidigare ideella föreningarna Kommunförbundet Skaraborg, Skaraborgssamverkan samt Tillväxt Skaraborg. Förbundet skall enligt förbundsordningen vara en intresse- och samverkansorganisation för Skaraborgs 15 kommuner.