Annons

Grov fridskränkning

Grov fridskränkning är ett vålds-, frids- eller sexualbrott som består av upprepad kränkning av en närstående eller tidigare närstående person. Begås brottet av man mot kvinna med vilken han är eller har varit sammanboende under äktenskapsliknande former betecknas brottet istället som grov kvinnofridskränkning. Normalt anges brott också av normalgraden. Men vid grov fridskränkning finns endast nivån grov.