Annons

Föreningsliv

Föreningslivet är ett begrepp som sammanfattar den vittomfattande flora av föreningar som finns. En förening är en sammanslutning av en grupp medlemmar som ägnar sig åt en avgränsad verksamhet. Man skiljer på ideella föreningar och ekonomiska föreningar.