Skövde Nyheter

Annons

Hinduism

hinduism är den dominerande religion i Indien, den största i Sydasien och en av de stora världsreligionerna. Någon allmänt accepterad definition finns inte. Hinduismen har ingen stiftare eller ingen av alla erkänd helig skrift. (Källa: ne.se)