Annons

Järnåldern

Tiden från 500 f.Kr till 1050 e.Kr kallas järnåldern. Vid denna tid började människorna som bodde i Norden att använda allt mer järn för att tillverka redskap och föremål. Järnåldern sträcker sig över en lång tid och delas in i mindre perioder: Äldre järnålder 500 f. Kr – 400 e.Kr Förromersk järnålder 500 f. Kr – 0 f. Kr Romersk järnålder 0 f.kr – 400 e.Kr Yngre järnålder 400 e. Kr – 1050 e. Kr Folkvandringstid 400 –500 e. Kr Vendeltid 550 – 850 e. Kr Vikingatid 850 –1050 e.Kr (Källa: regionmuseet.se)