Skövde Nyheter

Annons

Alternativmedicin

Alternativ medicin är ett samlingsbegrepp för alla behandlingsmetoder som inte går under reglerna för hälso- och sjukvård. Den kontrolleras inte av Socialstyrelsen så som sker inom traditionell hälso- och sjukvård. Därför kan man inte heller få ekonomiskt stöd för en alternativ medicinsk behandling. Exempel på behandlingsformer är: Akupressur, akupunktur, aromaterapi, ayurveda, ki-träning, rosenterapi och zonterapi.