Annons

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att arbeta för att främja alla brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen. Brottsoffermyndigheten inrättades den 1 juli 1994 och är placerad i Umeå. Myndigheten har rikstäckande ansvar för tre områden: brottsskadeersättning, brottsofferfonden samt ett kunskapscentrum (Källa: brottsoffermyndigheten.se)