Annons

Skogsbruk

Skogsbruk är ett begrepp som i vid mening beskriver skötseln av skogsbestånd. Vid avverkning av skog skördas beståndet helt för att ge plats åt en ny generation, eller glesas ut för att ge utrymme åt kvarvarande träd att bli grövre. Avverkning ska alltid göras hänsynsfullt och med syfte att skapa en bra skog för framtiden. (Källa: skogsstyrelsen.se)