tagg - Skövde Nyheter
Skövde Nyheter

Annons

Överklaganden

Ett överklagande är en anmälan av myndighetsbeslut eller domslut till högre rättsinstans, med syftet att få domen eller beslutet ändrat.