Skövde Nyheter

Annons

Insändare

Skövde Nyheter värnar den öppna debatten. Vi prioriterar lokala och aktuella insändare.
Namnges person eller företag ska insändaren undertecknas med för- och efternamn.

Andra insändare kan undertecknas med signatur men namn, adress och telefonnummer ska alltid lämnas till redaktionen.
Maxlängd: 1 500 tecken. Skövde Nyheter förbehåller sig rätten att korta.

Fill out my online form.