Skövde Nyheter

Annons

Om oss

Nå ut med ditt budskap
– I rätt tid och rätt kanal till rätt publik

falkopingstidning.se
Utgivning: 4 dagar/vecka
Räckvidd: 19000 läsare/dag

vastgotabladet.se
Utgivning: 4 dagar/vecka
Räckvidd: 10000 läsare/dag

skaraborgslanstidning.se
Utgivning: 4 dagar/vecka
Räckvidd: 26000 läsare/dag

skovdenyheter.se
Utgivning: 1 dag/vecka
Räckvidd: 30000/utgivning
Räckvidd webb: 32000 unika webb-läsare/vecka

VGT:s kanaler når ut till flest läsare än någon annan kanal i området. Varje gång vi hjälper någon att nå ut skapas en unik produkt. Ju fler kanaler som mixas med varandra, desto fler människor når du vid olika tidpunkter.

Inom detta område når VGT 60% av alla tittare/lyssnare i åldrarna 16-80 år. Tv4 når 34% av dessa, SLA/NLT/MT/HT når 45% och skaraborgsbyggnden når 17%.

Skövde Nyheter är del av Hallpressen som ägs av Herenco-koncernen.