Kommunen har under en längre tid försökt sälja Äventyrslandet/Medeltidens värld utan framgång. Under året har 16 företag eller personer visat intresse för parken, men någon affär har inte blivit verklighet. Nyligen blev det känt att det så kallade huvudspåret hoppat av.
Två spekulanter finns i dagsläget kvar, där en vill arrendera Äventyrslandet, men hur seriösa dessa är, är oklart.

 

Nu har styrelsen för det kommunala bolaget som äger parken bestämt sig för att sätta ner klackarna. Senast den 5 februari ska parken vara såld eller utarrenderad, annars måste andra lösningar hittas.
Ett alternativ som Götenes framtid och Vänsterpartiet driver är att sälja parken i delar. Men det förutsätter att de bud som läggs är realistiska. En idé är annars att kommunen behåller vissa delar. Bland annat har styrelsen undersökt möjligheten att flytta piratleken in till centrala Götene och låta det utgöra en lekplats. Det är möjligt om vattnet ersätts med ett mjukt underlag, men transporten kostar då pengar. Ett förslag i samma anda är att flytta något av husen i medeltidsbyn till Fornparken.

 

Men inget av detta är bestämt ännu, utan beslut fattas i samband med styrelsemötet den 5 februari. Om nu inte parken är såld då vill säga.