Nej, det är inget mumbo-jumbo. Sedan 15 år bedrivs vetenskaplig forskning kring så kallad positiv psykologi, alltså vad som får oss att må bra. Idag finns också en högskoleutbildning i Skövde, knuten till forskningen. Utbildningen är unik i Sverige, i världen finns bara fyra andra lärosäten som kan erbjuda …något motsvarande.

Annons

I våras utexaminerades de första psykologiska coacherna i Skövde.
– Vi studerar kognitiv neurovetenskap, alltså hur hjärnan och medvetandet är kopplade till varandra, och positiv psykologi, …som förklarar vad vi kan göra i praktiken för att …må bättre, samt coaching, …berättar Benjamin Strandman.
Han går andra året på utbildningen och är en av SN:s fyra ”lyckocoacher”. Tillsammans med klasskamraterna Tina Löfström och Anna Gordh-Humlesjö samt sista års-studenten Linnea Molander kommer han i höst att hjälpa fyra Skövdebor och en tidaholmare till ett lyckligare liv.

– Gemensamt för deltagarna är att de vill pröva något nytt, öka sitt välbefinnande och är beredda att engagera sig för nå dit, förklarar Linnea Molander.
– Men, poängterar hon, det är deltagarna själva som gör sig lyckligare. Vi leder bara dem dit.
Tanken är att förstärka det som fungerar i livet. Den psykologiska coachen hjälper oss att fokusera på det positiva. Metoderna för att nå dit bygger alla på forskning.

Fungerar verkligen det här?
– Vetenskapliga studier säger det. Lycka är som kon-ditionsträning, så länge du fortsätter att löpa bevaras konditionen. Så är det med välbefinnande också, det är en livsstil, menar Linnea Molander.
Problemet är att samhället inte mäter folkets välmåga. Fokus ligger på arbete och ekonomi.
– Våra fysiska och materiella behov är tillgodosed-da i Sverige, men vi mår inte så bra. Idag ska man ha ett fint hus, bra jobb, …ha ett bra kärleksliv, vara hälsosam och så vidare. …Livet skapar stress, men den positiva psykologin förebygger den, konstaterar Tina Löfström.

– Lycka handlar mindre om att rätta till problem i livet, och mer om att välja nya perspektiv och fokusera på det som faktiskt fungerar, säger Anna Gordh-Humlesjö.
– Glädje sprider sig som ett virus, genom att skapa ökat välbefinnande så gör vi även människor omkring oss lyckligare.
Lyckoprojektet i SN kommer att pågå under ett par månader i höst. I tidningen kommer du att kunna följa de fem deltagarna, men också få förslag på vad du kan göra för att må bättre.