Det nybildade Partiet Vändpunkt föreslår att vinster från uttag av naturresurser skall återinvesteras regionalt. En stor del av det svenska välståndet kommer från skog, gruvor, vatten- och vindkraft. De bolag som äger dessa naturresurser har ofta huvudkontor i Stockholm och betalar statlig skatt - som alltför sällan återinvesteras på landsbygden. Partiet Vändpunkt föreslår att en del av vinsterna stannar i de regioner där produktionen sker genom kommunal beskattningsrätt och lokal bygdepeng.

PV föreslår också att minst tio procent av värdet av mineraler som tas ut vid gruvdrift ska återinvesteras regionalt. Idag behöver de som startar gruvor i Sverige bara betala 0,5 promille i skatt samt 1,5 promille till markägaren! Det är orimligt. Jag är tacksam att Partiet Vändpunkt lägger dessa förslag nu. Om det går bra för partiet i EU-valet kan det öka pressen på andra att anamma dessa viktiga idéer!

C. Gustafsson