Det ska inte spela någon roll om det är Tidaholm, Gullspång, Essunga eller Hjo som du kallar ”hemma”: om du är i behov av vård ska den vara tillgänglig.

Därför kräver vi socialdemokrater att tillgängligheten till första besök och behandling/operation ska bli bättre för skaraborgarna!

Primärvården ska stå för den första kontakten och i många fall också kunna lösa de problem patienter söker för. Om det finns behov av vård på en högre specialiserad nivå ska detta skötas sömlöst och utan onödig väntetid.

Tyvärr ser det inte ut så på alla håll idag. Åmål stod under en period helt utan vårdcentral på grund av att driften skötts av vad som visat sig vara en oseriös huvudman. Den fria etableringsrätten har inneburit att privata utförare har öppnat verksamheter inom befolkningstäta och förmögna områden. De har dragit resurser ifrån Närhälsan gemensamma pengar vilket i första hand missgynnar regionens mer glesbefolkade delar. Detta duger inte och måste åtgärdas för att leva upp till en vård som är jämlik på riktigt!

Vi socialdemokrater prioriterar Skaraborgs sjukvård och vår egen personal – inte marknaden.

Anna-Karin Skatt (S)

Zelal-Sara Yesildeniz (S)

Mattias Ezelius (S)

verksamma i Region Västra Götaland