När Aida Dervisic lämnade tjänsten som rektor för introduktionsprogrammen IM4 och IM språk trädde Staffan Wiljergårdh in som tillförordnad rektor för några veckor sedan.

Han säger att han inte hunnit sätta sig in i detalj i ärendet, men att han känner till att det arbetas med det.

I övrigt vill han inte kommentera ett enskilt elevärende, mer än att eventuella felaktigheter ska korrigeras och att man ska se framåt.

Vi försöker bemöta varje elev på elevens egen nivå, och hjälpa dem utifrån deras förutsättningar.

Wiljergårdh konstaterar att det ibland kan ta längre tid att hitta lösningar i de individuella fallen.

Men jag vill trycka på att alla ungdomar måste få hjälp, och att vi gör så gott vi kan för alla elever.