Den 19 mars påbörjas ett ombyggnadsprojekt kring S:ta Helena kyrka. Projektet är uppdelat i tre etapper och skulle egentligen ha startat redan under hösten 2017.

– Så var planen, men vi fick helt enkelt inte tag i entreprenörer. Nu kommer NCC att göra jobbet. De gör också mycket av kommunens arbete och det kommer att innebära samordningsvinster, säger Ronny Hvass, som är kommunikatör på Svenska kyrkan i Skövde.

I den inledande etappen börjar man med att täcka taken på de underjordiska rum som finns i nordvästra hörnet på kyrkan och bland annat innehåller det så kallade Ceciliarummet och ett notbibliotek.

– Cirka en meter jordmassa ska schaktas bort, ny dränering ska läggas mot kyrkan och ytskikt ska läggas om på taket, säger Ronny Hvass.

– Vid regnig väderlek har vi märkt att det läcker in på något ställe. Några allvarligare skador på byggnader eller inventarier har inte uppstått, men det är naturligtvis bra att vi får tätt.

Byggverksamheten innebär att vissa ytor kring kyrkan kommer att hägnas in med staket och den norra porten, mot Hertig Johans gata kommer att tillfälligt stängas. Även nödutgången från de underjordiska rummen kommer att snyggas upp. Arbetet beräknas pågå under en månad och kommer till största delen att utföras under dagtid, men kan eventuellt innebära en del störningar i form av byggtrafik och buller.

I etapp två kommer man att bygga ett nedsänkt torg utanför S:t Helenas huvudentré. Den gamla stenläggningen ska tas bort, marknivån sänkas och därefter ska ny stenläggning sättas, trappor byggas och planteringar anläggas. Under stenläggningen kommer det att installeras värmeslingor med återvunnen fjärrvärme så att torget alltid har en torr yta. Flera infarter till torget kommer att finnas för att förbättra tillgängligheten.

Denna del av projektet startar den 15 april och planeras pågå fram till början av juli. Även här kommer stängsel att sättas upp och huvudentrén kommer inte att vara tillgänglig under delar av byggnationen.

– Kyrkans vanliga verksamhet kommer inte att påverkas, utan vi kommer att ha gudstjänster och andra arrangemang precis som vanligt. Den södra porten kommer att öppnas som huvudentré, förstärkt med en ramp för rullstolsburna. Vi kommer även att ha entrévärdar som hjälper besökarna på plats, säger Ronny Hvass.

Den sista etappen gäller grönytor och grusgångar. Den beräknas starta under sensommar eller tidig höst och innebär ny beläggning på gångarna, kanter kring gräsytorna, en lekyta för barn och en förbättrad belysning i parken.

– Bättre belysning är något som folk, med all rätt, har efterfrågat. Det kan också bli en förbättrad extern belysning på kyrkan, och även en intern belysning under de mörka timmarna.

Kostnaden för projektet är budgeterad till 13 miljoner och finansieras helt av Svenska kyrkan i Skövde.