Relaterat till artikeln

I söndags morse uppmanade kommunen boende i Timmersdala att koka vattnet innan det används till exempelvis drycker, tandborstning och till att skölja livsmedel som frukt och grönt. Ett vattenprov hade visat att vattnet hade spår av koliforma bakterier, som kan orsaka magsjuka.

Sedan dess har kommunen arbetat för att hitta orsaken till föroreningen, men någon förklaring finns inte ännu.

– Vi har inte hittat någonting som är en rimlig förklaring. De åtgärder vi har gjort är baserade på det mest sannolika: antingen att det kommer in något reservoaren eller i ledningsnätet, säger Annika Holmén.

Därför har vattenreservoaren tömts och rengjorts och ledningsnätet har spolats. Vattenreservoaren är en bassäng med öppet vatten, som är inbyggd med väggar och tak. Det skulle kunna ha uppstått sprickor i bassängens väggar, där koliforma bakterier – som ofta kommer från jorden – har letat sig in. Några sådana sprickor kunde dock inte hittas när bassängen tömdes och undersöktes.

– Vi såg ingenting, säger Annika Holmén.

Spola i kranen

Under natten till måndag har kommunen spolat ledningsnäten. Från och med klockan tolv idag uppmanar kommunen Timmersdalaborna att spola vatten inne i fastigheterna, med full kraft, under fem minuters tid. Det är för att få omsättning på vattnet ända ut i kranarna.

– Man låter det stå och spola så att vi hela tiden matar in rent vatten i systemet, säger Annika Holmén.

Idag tas nya vattenprover. Resultaten från dessa kommer tidigast på onsdag. Även under morgondagen tas vattenprover. Om resultaten av dessa provtagningar är bra kan kokningsrekommendationen hävas tidigast på fredag förmiddag.

Skulle vattenproverna däremot visa att det fortfarande finns bakterier i vattnet måste detta undersökas ytterligare och Timmersdalaborna får fortsätta att koka sitt vatten.

Kommunen har placerat en tank utanför Billingsdals äldreboende, där man kan hämta rent vatten.

– Den fylls på två gånger om dagen. Vi får se hur mycket som går åt. Om man har möjlighet är min rekommendation att i första hand koka vattnet, så slipper man bära vatten, säger Annika Holmén.