Regionstyrelsen har uttryckt att bilden av Västra Götalandsregionen som organisation och arbetsgivare behöver stärkas genom varumärkesarbete. I våras sattes målsättningen att regionen offentliga arbetsgivare.

Nästa vecka ska regionstyrelsen ta ställning till ett förslag på strategisk inriktning för det fortsatta arbetet med regionens varumärke. Inriktningen som föreslås är:

”VGR tar positionen som samhällsutvecklare med målet att minska klyftor - en organisation väl rustad att bedriva samhällsförändring. ”

Det här dokumentet är snarare ett tillägg till grunduppdraget, som inte beskrivs alls i dokumentet egentligen. Det är ett försök till summering där vi ser att vi skulle kunna få internt gillande både inom hälso- och sjukvården och regionutvecklingen, våra två stora ben, säger Lars Mossberg, handläggare på Västra Götalandsregionens koncernkontor.

Att ta positionen som samhällsutvecklare är direkt kopplat till omställningsarbetet för regionen , enligt Lars Mossberg.

Absolut är det så. Vartenda möte vi har som leverantör ger en direkt påverkan på varumärket. Samtidigt är det en utmaning i att vi ser att kännedomen om regionen är förvånande låg med tanke på att den funnits i snart 20 år. Utan en kännedom på en rimlig nivå är det svårt att utöva sin demokratiska rätt, säger Lars Mossberg.

I strategidokumentet uttrycks en målbild där medarbetare i regionen känner stolthet och rekommenderar sin arbetsplats. Samtidigt har regiondirektören Ann-Sofi Lodin i förra årsredovisningen uttryckt att arbetsmiljön är oacceptabel i delar av verksamheten.

Det är klart att vi ska utveckla våra arbetsplatser, men vi behöver också kunna berätta hur erbjudandet ser ut när man jobbar inom regionen och fördelen av att det är Sveriges största organisation, säger Lars Mossberg.

Strategin utvecklas även i fem punkter, varav den sista är att ”VGR förändrar bilden av den offentliga sektorn från en ifrågasatt byråkrati till en nödvändig, utvecklande och effektiv samhällsfunktion. ”

Som en av flera aktiviteter och konsekvenser av strategin nämns att bereda ett möjligt namnbyte på Västra Götalandsregionen.

Det är den mest dramatiska möjliga konsekvensen, men vi är inte där än, säger Lars Mossberg.

Det finns således heller inga färdiga namnförslag. Du som läser detta kanske har en idé, gå gärna in på tidningens Facebook-sida och framför ditt förslag.