Beslutet om att sälja Ryttaregården i Varnhem har fattats av kyrkorådet i Skara pastorat. Försäljningen skulle enligt planen ske efter kommande årsskifte. Flera parter har dock kritiserat beslutet och nu verkar det som att det kan komma att rivas upp efter att Västergötlands museum klivit fram och visat intresse för gården.

Museet ser Ryttmästargården som en viktig del av helheten i en långsiktig satsning på Varnhem och Kata gård som besöksmål. Från museets sida säger man sig vara beredd att ta ledarrollen för utvecklingen, med stöd från Skara kommun.

Det pågår samtal med museet och kommunen angående en eventuell arrendering. Inga beslut är fattade, förhandlingarna pågår nu.

– Det finns ett stort intresse hos museet och vi kommer ha ett möte snart. Vi vill skyndsamt ha en lösning på det hela, säger Anita Hammar, kyrkorådets ordförande till Sklt.

Läs hela texten här