Annons
Vidare till skovdenyheter.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vart tog patienterna vägen i vårdens besparingar?

 
Perspektiv
Visa alla artiklar

För en verksamhet som BUP är närhet, tillgänglighet och kontinuitet avgörande för den vård man erbjuder patienten. Trots ett kompakt motstånd från brukarföreningar finns nu ett förslag att BUP mottagningen i Lidköping inte längre ska finnas kvar. Förändringen innebär också en ökad risk för personalflykt med i värsta fall förlust av unika kompetenser.

Ledningen har informerat och lyssnat på brukarföreningarna, men inte hört vad vi har sagt. Mot bakgrund av det förslag som finns att stänga BUP mottagningen i Lidköping ställde brukarföreningar frågor om befintlig vårdkedja, och tillgänglighet till ledande tjänstemän inom region och kommun på ett fullsatt Röda Kvarn den 15 april.

Vad fick vi för svar? Först en definition av begreppet ”tillgänglighet”.

”Tillgänglighet är ett centralt begrepp när man talar om tidiga insatser för barns och ungas psykiska hälsa. Det är av särskild betydelse att det finns snabb tillgång till insatser under uppväxten så att svårigheter inte hämmar barnet eller den unga i hens utveckling, till exempel genom att inverka på sociala relationer, skolprestation eller självbild. Forskning har visat att det är viktigt att barn och unga som behöver stöd och behandling vid lättare och medelsvår psykisk ohälsa får detta för att förebygga en fördjupad problematik. Tillgänglighet kan användas som ett samlingsbegrepp för både tillgänglighet och användbarhet. Det kan bland annat handla om fysisk tillgänglighet, om bra bemötande, om tid men också om information”. Patientnämndens definition.

Det var inte många bland åhörarna som blev övertygade om att föreslagna förändringar skulle leda till bättre tillgänglighet och kontinuitet för barnen som är i behov av specialistvård genom att stänga BUP mottagningen i Lidköping. Med stor sannolikhet innebär detta förslag att BUP Skaraborg förlorar personal vilket också beskrivs i den riskanalys verksamheten gjort.

Vi fick höra att de verksamheter som ingår i vårdkedjan inte har brist på kompetens inom flera av sina områden. Dock framkom det tydligt under dialogen att det finns stora skillnader mellan vårdcentralerna i Skaraborg som är den första linjens vård att möta den ökade psykiska ohälsan bland barn.

En kedja är aldrig starkare än den svagaste länk och framförallt måste kedjan hänga ihop. I presentationen sades inget hur vårdkedjan skall vara samordnad och hur behoven tidigt skall mötas med rätt insats. En tidig insats som ger barn och unga förutsättningar att hantera sin situation, tillgodogöra sig undervisning i skolan och nå sina mål innan det hinner gå för lång tid och små problem blir till stora problem. Vi har resurserna, det har vi hört, men ändå ökar psykisk ohälsa bland unga, vad är det då som fattas?

I det förslag som ligger för beslut om att inte ha kvar mottagningen i Lidköping saknas väsentliga delar hur vi samordnar och använder resurser effektivt för att tidigt ge stöd till barn och unga för att undvika fördjupad problematik senare i livet.

Utan svar på dessa frågor kan vi som representanter för de brukare som drabbas av förändringarna aldrig acceptera detta utan att man i förslaget har tänkt igenom hur det kommer att fungera för den som är i behov av hjälp. Vi vill se förslag grundade i en klar och tydlig behovsanalys för Skaraborg, att man söker effektiva lösningar hur den psykiska ohälsan kan mötas med den samlade kompetensen vi redan har tillgång till. Vi måste ta ett långsiktigt hållbart helhetsgrepp på hur vi utformar och koordinerar, använder resurser, delar kunskap och metoder, leder och styr hela vårdkedjan med fokus på tidiga insatser för att vända den kraftigt ökande psykiska ohälsan och allt denna drar med sig.

SkaS, - Tänk om! Ta hänsyn till och lyssna på brukaren. Det duger inte att säga att den som behöver mest vård får räkna med att resa längre.

Anders Abelsson

Föreningen Compassen

Emma Larsson

Attention Skaraborg

Sofia Nielsen

Autism och Asperger föreningen i Skaraborg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel