Bakgrunden till Skolverkets beslut är den hårda prövning som pandemin redan utsatt skolan för. Gymnasieeleverna måste plugga på distans och i grundskolan är många elever och lärare borta.

– Skolan har fullt upp med att hantera situationen som den är idag, sade Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson under Folkhälsomyndighetens pressträff.

Lärarna slipper alltså den tidskrävande provhanteringen och rättningen, men fortfarande ska alla elever få betyg. Just de nationella proven fungerar som ett sorts verktyg, ett nationellt riktmärke, för rättvisa betyg över landet.

– När det verktyget faller bort blir det mer utmanande att skapa en likvärdighet i betygssättningen. Jag har stor respekt inför uppgiften lärarna nu ställs inför att hitta examinerande moment i en miljö man inte tidigare har jobbat i, säger Anders Boman, chef på enheten för nationella prov vid Skolverket.

Muntligt seminarium?

Myndigheten kommer att bidra med riktlinjer och förslag på vilket underlag lärare kan ta fram för att ersätta nationella proven. Kanske blir detta särskilt viktigt för eleverna i årskurs 9 och de som går gymnasieskolans tredje och sista år. Vårens nationella prov-tillfällen var ju viktiga chanser för dem att säkra eller höja ett betyg.

Vid pressträffen nämnde Peter Fredriksson eventuella lösningar:

– Det är bra om lärarna kan använda den tid och kraft de har till att fundera på hur eleverna kan visa sina kunskaper. Kan eleverna komma till skolan och redovisa kunskaperna, kan de komma i grupper och ha muntliga seminarier? sade han.

Inte hemifrån

Att Skolverket skulle ge möjlighet till att genomföra proven hemifrån var inte ett alternativ, även om planen är att proven på några års sikt ska ha digitaliserats. Det har inte heller varit aktuellt att skjuta fram proven till senare i vår.

– Det hade inte varit görligt att flytta datumen vi planerat för ett och ett halvt år i förväg. Att med kort varsel hitta 20 nya datum för cirka 6 000 skolor är mycket svårt, särskilt när vi inte vet något om händelseutvecklingen kring smittspridningen, säger Anders Boman.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén tycker att Skolverkets beslut var rimligt och bra, med tanke på omständigheterna.

– Den stora grejen är egentligen inte betygssättningen, för där har jag tilltro till lärarna. Däremot kan det vara mentalt tufft för många elever som tänkt visa vad de kan. Men att ställa in nationella prov är inte det stora problemet för svensk skola, utan det är kunskapstappet som sker när man inte kan undervisa på samma sätt som tidigare, säger hon.

Stort ansvar

Utbildningsminister Anna Ekström säger att Skolverkets beslut måste ses mot den extraordinära situation som råder, där skolpersonalen sliter för att få allt att gå ihop på skolorna.

– Nu mister lärarna ett viktigt beslutsunderlag för betyg, men jag har stort förtroende för lärarnas möjligheter och förmåga att sätta betyg utan det underlaget.

Anna Ekström säger också att eleverna gör en stor insats, inte minst de äldre eleverna som pluggar på distans.

– Sveriges elever, och särskilt gymnasieeleverna, gör en väldigt stor uppoffring då de bidrar till att minska smittspridningen. Det är en tid för uppoffringar och gymnasieeleverna tar ett stort ansvar, säger Anna Ekström.

Hon påpekar också att det tidigare beskedet gäller:

– Det är inte aktuellt i nuläget att stänga förskolan och grundskolan i Sverige.

Anna Lena Wallström/TT

Johan Nilsson/TT

Hilda Djupenström/TT