Siffrorna är inhämtade av Brottsförebyggande rådet och handlar bland annat om utsatthet.

– Skaraborg ligger lite lägre än riket i övrigt, men det innebär givetvis att vi har problem här också. Polisen i området har bland annat fått kritik för tillgänglighet och information, fortsätter Bergström.

Men han ser den här statistiken som en bild av samhället i stort.

– Vi har inte riktigt samma problematik med skjutningar som storstäderna, men den typen av brott kan givetvis dyka upp här också. Regionledningen för vårt polisområde har också klart uttalat att brott som våldtäkter och liknande ska prioriteras av den lokala polisen och det är en uppfattning som jag delar, menar Mats Bergström.

Bland kvinnorna i regionen är det 22,8 procent som uppger att de utsatts för personbrott. Motsvarande andel bland männen är 17,9 procent enligt BRÅ:s undersökning.

– För vår del handlar det om att prioritera rätt saker, fortsätter polischefen.

Misshandel har drabbat 2,2 procent av kvinnorna och 3,0 procent av männen. Och andelen som utsatts för hot är 6,8 procent bland kvinnorna och 7,5 procent bland männen.

En annan brottstyp som slår mot enskilda är brott mot egendom. Här uppger 11,5 procent av hushållen att de utsatts, vilket motsvarar runt 8 500 hushåll i regionen. Motsvarande siffra för hela landet är 14,4 procent.

Brå använder i undersökningen begreppet brott mot enskild person, som skiljer sig från det juridiska begreppet brott mot person.

I brott mot enskild person ingår brottstyperna kort- och kreditbedrägeri, försäljningsbedrägeri, fickstöld, personrån, sexualbrott, misshandel, hot, trakasserier och nätkränkning.

Begreppet brott mot egendom rymmer cykelstöld, bilstöld, stöld från fordon och bostadsinbrott.