Två stora byggen har pågått sida vid sida vid Resecentrum i Skövde. För det mesta har det gått bra trots trängseln på platsen, men det har också uppstått konflikter.

NCC, som bygger för kommunen, krävde för över ett år sedan 800 000 kronor av Serneke, som bygger åt Hemsö som ska hyra ut till regionen, för att Serneke inte monterade ner en kran som stod på kommunens mark i tid, vilket försenade bygget av Regionens hus. Serneke har i sin tur haft synpunkter på att NCC var sena med anläggningsarbeten inför byggstarten.

– I och med att byggena är så otroligt tajta är vi beroende av varandras ytor, ibland måste de vara på vår fastighet för att färdigställa sin fastighet. Vi har haft samordningsmöten var fjortonde dag för att få bort problem så mycket som möjligt. Det lyckas till 90 procent, sedan återstår en del vi inte är överens om, då måste vi ibland kompromissa. Det är trångt, säger Ingemar Linusson, fastighetschef Skövde kommun.

Kranen är en sak byggherrarna fortfarande inte är överens om. NCC och kommunen menar att Serneke bör betala.

– Vi anser oss inte ersättningsskyldiga, säger Niklas Skagerstam på Serneke.

Kommer frågan att tas vidare till tinget?

– Det tor jag inte vi kommer att göra. Vi försöker i första hand att lösa det internt mellan parterna. Man kan tycka att det är mycket pengar, men det är för lite för att gå till tinget. Vi pratar också om andra saker, i och med att vi står på varandra hela tiden, säger Ingemar Linusson.

Parkeringshuset ska vara färdigt 1 december och meningen är att det ska tas i bruk redan till julhandeln.

Men inflyttningen i Regionens hus börjar redan under november och ett problem är att en väg mellan fastigheterna inte kommer att vara färdig vid denna tidpunkt. Denna väg byggs av kommunen.

– De vill flytta in i slutet av november och då kommer vi inte att vara fullt färdiga med vägen. Däremot hoppas vi att infarten från Hjovägen ska vara körbar och likadant en snutt i andra änden av vägen, säger Ingemar Linusson.

Hela vägen kommer alltså inte att vara färdig till inflyttningen i Regionens hus, men tanken är att två delar av vägen ska vara körbara och förhoppningen är att det ska räcka för inflyttningen.

Det kommer att finnas värmeslingor i vägen, vilket gör att det tar lite extra tid och att det inte går att köra på vägen när dessa läggs ner.