Läkaren Mohamed Abou Eliwa sökte sig till Sverige med sin familj efter att bland annat blivit misshandlad upprepade gånger i Ukraina. Han fick avslag på asylansökan, men under tiden familjen bodde i Sverige började han jobba. Först arbetade han som undersköterska men till slut fick han jobb som läkarassistent på vårdcentralen Oden.

Vårdcentralen har stort behov av läkare och Mohamed vill stanna på vårdcentralen och på sikt skaffa svensk läkarlegitimation. Men istället har han fått avslag på sin ansökan om arbets- och uppehållstillstånd.

Som skäl anges att han haft för lite inkomst under en månad, vilket berodde på att han drabbats av halsfluss. Att han inte varit anställd i fyra månader angavs också som skäl. Han har varit anställd betydligt längre än så, men bytt jobb för att kunna arbeta som läkare. Han fick ett muntligt besked om att det skulle gå bra att byta jobb, men det har inte dokumenterats av Migrationsverket.

Beslutet har överklagats hela vägen, men det tog stopp när Migrationsöverdomstolen inte gav prövningstillstånd.

Nu har Mohamed Abou Eliwa och hans familj haft återvändandesamtal med Migrationsverket och fått besked att de utvisas tillbaka till Ukraina. Då Mohamed blivit misshandlad och hotad i Ukraina hade han istället velat resa till exempelvis Norge eller Tyskland för att därifrån kunna söka nytt arbetstillstånd, baserat på att han är anställd som läkarassistent på Odens vårdcentral.

Men eftersom Norge och Tyskland liksom Sverige ingår i Schengen får han inte resa dit. Då skulle han riskera ett förbud att komma tillbaka under fem år.

Jag vet inte vad som kommer att hända i Ukraina. Jag hoppas att det inte händer någonting, säger Mohamed Abou Eliwa.

Att söka arbetstillstånd för att kunna återvända till Sverige kan ta cirka tre till sex månader. För att undvika konfrontation med grupper som misshandlat Mohamed kommer familjen att bo i en annan stad än där de bott tidigare. De ska bo hos Mohameds frus morfar och mormor. Vad de ska göra under väntetiden är oklart.

Tyvärr är det inte mycket vi kan göra. Det är svårt att hitta jobb så snabbt. Vi hoppas att barnen ska kunna gå i skola. Jag vill inte att de ska behöva sitta hemma och tappa ett år. Vi ska försöka ordna så att de kan gå i skola i Ukraina, säger Mohamed Abou Eliwa.

Utan arbetsinkomst blir försörjningen en utmaning.

Jag har sparat litegrann, men vi har inte jättemycket pengar. Vi får försöka klara oss, säger Mohamed Abou Eliwa.

Det negativa beskedet och ovissheten över vistelsen i Ukraina tär hårt.

Jag vet inte vad som ska hända. Det är en svår situation. Jag tänker att de ska ändra sig, säger han

Familjen har fått tillstånd att stanna i Sverige till slutet av februari. Det var meningen att de skulle lämna landet ännu tidigare, men Mohamed har fått tiden uppskjuten något. Som skäl har han angivit att han har mycket praktiskt att ordna med före flytten och att han behöver ta hand om sina patienter.