Biblioteken i Skövde kommun är öppna som vanligt under coronapandemin. Ändå är allt inte som det brukar bekräftar bibliotekschefen Anna Gullstrand.

– Vi ser att biblioteket behövs extra mycket just nu. Det är många som inte brukar vara här, som har upptäckt att vi finns och det är fler som vill ha lånekort nu, berättar Anna Gullstrand.

– Det känns som att många uppskattar att det finns något som är normalt när annat är ställt på ända. Det glädjer oss mycket att det uppfattas så, det betyder att biblioteket är viktigt för många människor.

Följer direktiven

Sett till besöksfrekvensen på stadsbiblioteket i Kulturhuset, har den förvisso gått ner jämfört med normalt, men mellan 300-400 besök kan man ändå ha under en dag, enligt Anna. Antalet till trots menar hon att det inte är någon risk att för många är inne samtidigt.

– Besökarna kommer löpande under dagen och agerar lite olika, beroende på vilka ärenden de har. En del är bara inne och hämtar eller lämnar böcker och är här en kortare tid, medan andra sitter här och jobbar eller pluggar eller lånar datorerna.

– Lokalerna är så stora att det kan rymmas många personer samtidigt enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Dessutom följer vi alla direktiv vad gäller avstånd mellan besökarna och har plexiglas framför personalens arbetsplatser, samt att det finns möjlighet till extra handhygien, beskriver Anna läget.

Men det finns även de som väljer att avstå besök på grund av coronapandemin. För dem har man nu beslutat att införa en extra tjänst i form av hemkörning av böcker. I mån av tid har personalen gjort det även tidigare. Nu är det tänkt att servicen ska erbjudas till alla oavsett var de bor i kommunen.

Hela kommunen

– Vi har inlett ett samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet. De hjälper oss att leverera böcker hem till dem som vill låna, men som inte kan komma in till oss för att de tillhör en riskgrupp eller motsvarande.

– Det känns speciellt bra att kunna erbjuda det här då det är en grupp som behöver hjälpen extra mycket nu. Viktigt ur jämlikhetshänseende är också att vi ger samma service i hela kommunen, säger Anna.

Den nya servicen fungerar så att den som vill låna kan höra av sig till biblioteket med sin beställning. Därefter körs veckans beställningar ut varje onsdag.

– Blir det en stor efterfrågan får vi utöka och det skulle vara ett kärt besvär i så fall. Vi vill att biblioteket ska vara en känd verksamhet och har plats för fler låntagare, säger Anna.

En notering Anna Gullstrand gjort under pandemin är att stadsbiblioteket även får besök av personer som inte bor i Skövde kommun.

– En del kommuner drar ner på sin service under den här tiden. Då kommer människor hit om de inte får tillgång till det de vill ha i den egna kommunen och här är alla välkomna bara man har ett lånekort, säger Anna.

Samhällsviktig

Bibliotekschefen påpekar i sammanhanget att kommuners olika hantering av sina bibliotek under coronapandemin har lett till eftertanke.

– I några kommuner har man bestämt att biblioteket ska vara en del av totalförsvaret. Det betyder att det är en så viktig samhällsfunktion att man inte får stänga under en sådan här pandemi.

– I Skövde är det ännu inte uttalat på det sättet, utan här har vi öppet för att vi kan ha det enligt de direktiv som gäller.

Att Gullstrad hyser sympati för den första inställningen är uppenbart.

– Ett sådant beslut innebär att man har förstått vad ett bibliotek har för betydelse. Det är en demokratifråga att alla ska ha möjligheten att få tillgång till de tjänster vi erbjuder, Säger Anna Gullstrand.