På Gothia Science park i Skövde var det idag fullt av människor från skolvärlden. Representanter från tolv kommuners förskolelärare, förskolechefer och förvaltningschefer som är på plats för att inspireras och för att starta upp ett nytt projekt om små barns lärande.
- Det görs läroplaner i förskolan men då vi inte sätter några betyg där så går det inte följa upp individer på samma sätt, utan mer verksamheten. Nu hoppas vi kunna få fram en metod för hur vi ska kunna mäta att just din förskola är bra, säger Anna Sundström, skolchef i Skövde kommun som deltar i projektet.
- Sedan är vi redan ganska bra här i Skövde men ganska dåliga på att tala om det, tillägger skolchefen.
- Och just det säger alla de tolv kommuner som deltar här idag och genom att lyfta allt det "bästa" och samla all den erfarenheten så kan vi få fram något riktigt bra, säger Åsa Sundelin från Ifous, innovation, forskning och utveckling i skolan, som håller i projektet.

Fram till 2016, då projektet pågår, ska utvecklingsarbetet och utbytet mellan de olika kommunerna ske parallellt med forskning.
- Vi vill föra in mer av dagens aktuella forskning i förskolans verklighet, säger Karin Hermansson, även hon från Ifous.
Under våren kommer fem licentiater att anställas som ska forska på halvtid inom ramen för projektet. Ansvariga för forskningen är Linnéuniversitetet.
- Vi har tankar på att få med ytterligare några i den här gruppen för att få en bra mångfald, säger Jan Håkansson, lektor i pedagogik vid Linneuniversitet som fanns på plats för att föreläsa under dagen.

 

Från deltagarnas sida är de nöja över att vara igång.
- Det här är efterlängtat. Vi har länge velat lyfta de här frågorna, säger Lotta Sernert från Svedala kommun.
- Det behövs ett nytt arbetssätt, vi har lite famlat i blindo, säger Mia Stavling, Stockholms kommun.
Under sin uppstartsträff i Skövde kommer deltagarna även få besöka några av kommunens förskolor.