I ett av rummen i lägenheten på Danska vägen har Ulve Haldorsson, 18 år, kontroll över en hel värld med polis- och räddningsfordon och byggnader, sammansatta av tusentals legobitar. Han berättar om varje bygge, vilken funktion det har och var han hämtat inspiration.

Fast egentligen borde han vara i skolan.

Några veckor in på höstterminen beslöt mamma Marin Halldorsdottir att hålla honom hemma, när hon ansåg att situationen blev ohållbar.

Ulve Haldorsson är multihandikappad, med autism, adhd och tourettes syndrom. Han har svårt att skilja på fantasi och verklighet, har svårt att koncentrera sig, fastnar i egna resonemang och har svårt att förstå sociala signaler.

Autism-diagnosen fick han vid fem års ålder.

De första skolåren i en autismklass på Vindängen fungerade mycket bra, berättar Marin Halldorsdottir.

Från sexan till nian gick Ulve på Kyrkerörsskolan. Skolan var större, men åren där fungerade ändå väl. Ulve kom ut med bra betyg i engelska och godkänt i svenska. Han behövde matematikbehörighet för att gå vidare till gymnasiet.

Den skulle han få på IM-programmet på Ållebergsgymnasiet, där han också skulle läsa svenska och engelska på gymnasienivå för att inte tappa kunskaper.

Höstterminen 2015 fungerade okej. Men vårterminen 2016 hände något.

Marin Haldorsdottir berättar att den vuxne som fanns i Ulves närhet under rasterna togs bort. "Han hittar till matsalen på egen hand" var en av förklaringarna som gavs.

Men Ulve behöver så mycket mer, säger Marin Haldorsdottir och Ulves storasyster Freja Halldorsdottir, som jobbar som lärare och är facklig förtroendeman i Lärarförbundet.

Han kanske hittar till matsalen, men han vet inte vad klockan är. Han har ett dokumenterat behov av kvalificerad hjälp att hantera tankar och beteende. Och han klarar inte umgänget med andra elever, säger Freja Halldorsdottir.

Ulve mobbades, förföljdes och filmades i pinsamma situationer och hans självkänsla rasade med tankar på att ta sitt eget liv som följd.

Marin och Freja Haldorsdottir ger inte de andra eleverna skulden för händelserna. De menar att det är skolans ansvar att situationen eskalerade när Ulve saknade vuxenstöd.

Hans bristande sociala kompetens är en del av handikappet.

Efter sommarlovet gick Ulve in i samma situation. Efter några veckor fick Marin Haldorsdottir nog och höll honom hemma.

Det är både för hans och de andra elevernas säkerhet, säger hon och beskriver hur hon upplever att gymnasiet ser Ulve som ett problem som det är "skönt att vara av med".

För en tid sedan fick familjen erbjudandet att Ulve skulle få 60 minuter matematikundervisning i veckan, enskilt i gamla församlingshemmet. Det är långt från de 235 minuter som anges i kursplanen. Marin Haldorsdottir tror inte tiden räcker för att Ulve ska nå godkänt i matte och ta sig in på gymnasiet i Tidaholm, där det finns specialklass för ungdomar med autism.

Marin Haldorsdottir har anmält Falköpings kommun till skolinspektionen och hon väntar på beslutet.

Det är inte bara för Ulves skull, vi känner till ett antal barn med autism som är på väg till Ållebergsgymnasiet, och vi bereder på något sätt vägen för dem.