Kommunens skogsmästare har borrat i träden och konstaterat att mer än 50 procent av stammen är angripen av röta. Det ena trädet är något mer angripet än det andra, säger stadsträdgårdsmästare Evalena Öman.

Därmed står kommunen fast vid förslaget att ta bort de båda träden vid Livets brunn.

Ett förslag som har kritiserats från flera håll.

Enligt vår bedömning har träden inte den vitalitet längre som krävs för hamling. I stället planterar vi träd som även kommande generationer kan få njuta av, säger Öman.