I dialogen med fastighetsägare och affärsidkare runt torget har synpunkterna på förslaget, som jag upplevt det, i stort sett varit positiva. Däremot har andra haft invändningar ur exempelvis en kulturhistorisk aspekt samt på lutningen, säger stadsträdgårdsmästare Evalena Öman.

En arbetsgrupp från Rådet för funktionshinder har också haft synpunkter. Dessa har vi skickat vidare till arkitekterna som ska omarbeta förslaget som presenterades i mars, fortsätter hon.

Tanken att plana ut torget vill kommunen stå fast vid.

Däremot har man bett arkitekterna att se över kontrastmarkeringar, möjligheten till ledstänger, bredden på hur man tar sig in på torget och djupet på trappstegen, berättar stadsträdgårdsmästaren.

Det är förändringar som även skulle vara bra för gemene man, påpekar hon.

Dessutom vill man tillmötesgå önskemål om mer och bättre belysning mitt på torget.

Vilka förändringar är störst, som du ser det?

Det är nog att vi förslår att man tittar över utformningen av trapporna och att vi vill se fler sittplatser, säger Evalena Öman.

Det finns fortfarande tid för dem som eventuellt vill lämna synpunkter på det förslag

Ja, maj månad ut går det bra. Sedan tar detaljprojekteringsfasen vid, säger Öman.

Ett slutgiltigt förslag hoppas kommunen kunna presentera under årets Matfestival. Ombyggnaden beräknas sedan vara klar till sommaren 2019.