Just nu har 350 beslutsfattare från kommuner och näringsliv bänkat sig i Vara konserthus. Det är dags för den andra Skaraborgsdagen. Skaraborgs 15 kommuner och Skaraborgs Kommunalförbund har bjudit in brett för att diskutera "de bästa vägarna för hållbar tillväxt i Skaraborg".

Samtliga kommuner i Skaraborg deltar och bjuder själva in det lokala näringslivet.

– Vårt mål är att skapa en attraktiv, årligen återkommande mötesplats för beslutsfattare inom offentlig verksamhet och näringslivet i Skaraborg med fokus på hållbar tillväxt, säger Per-Olof Hermansson, förbundsdirektör för Skaraborgs Kommunalförbund.

De allra flesta talare på dagen är antingen skaraborgare eller har sina rötter i bygden och kommer hem för att dela med sig av sina erfarenheter.

– Årets teman inom hållbar tillväxt blir innovationskraft och kompetensförsörjning. Vi har fått ihop ett kvalificerat startfält av goda exempel i Skaraborg.

På programmet kan noteras bland annat närings- och innovationsminister Mikael Damberg, AB Volvos koncernchef Martin Lundstedt, Sveriges Riksdags talman Urban Ahlin (som är nummer två i svensk rankning, direkt efter kungen) samt nye landshövdingen Anders Danielsson.

Den totala kostnaden för Skaraborgsdagen beräknas till 400 000 kronor, vilket delas mellan de deltagande kommunerna och Skaraborgs Kommunalförbund.

Vi är på plats och kommer att rapportera löpande under dagen.