Under en kortare period på några månader fram till i maj slutar tio sjuksköterskor från kirurgen på Skaraborgs sjukhus Skövde, enligt Viveka Karlberg, fackligt förtroendevald inom Vårdförbundet. Det innebär att ungefär hälften av de fast anställda sjuksköterskorna försvinner.

- Det är av olika anledningar: löner, arbetstider och den tunga arbetsmiljön, säger Viveka Karlberg.

Lönerna inom kommunal verksamhet är ofta både 3 000 och 5 000 kronor högre för sjuksköterskor, enligt Viveka Karlberg. Två av de tio sjuksköterskorna slutar för att börja på ortopeden på samma sjukhus, där de får ett lönetillägg.

- Kirurgen dräneras på sjuksköterskor genom att man lockar med lönetillägg för att rädda en annan avdelning, säger Viveka Karlberg.

Det finns nu en oro bland personalen för hur man ska klara verksamheten och inte minst vården till cancerpatienterna, enligt Viveka Karlberg.

- Framförallt blir det jättetungt för ordinarie personal. Vi tappar otroligt mycket kunskap som vi aldrig kan ta igen, säger Viveka Karlberg.

Antalet vårdplatser under sommaren ska nu begränsas till 16 stycken på kirurgen, vilket kan jämföras med att det nu är 36 på vardagar. Tidigare somrar har det också skett neddragningar av antalet vårdplatser, men inte lika kraftigt.

Det finns fem bemanningssjuksköterskor på kirurgen idag och det kan bli fler för att ersätta de fast anställda som slutar, enligt Viveka Karlberg. Detta är en dyr lösning, menar hon.

- Varför inte betala folk så att de stannar kvar istället? undrar Viveka Karlberg.

Tidningen har sökt företrädare för Skaraborgs sjukhus för en kommentar men utan att lyckas hittills.

Västra Götalandsregionens personalutskott har idag 15 mars beslutat om inriktningen för regionens arbetsgivarvarumärke. Enligt ett pressmeddelande är målsättningen att Västra Götalandsregionen ska ha offentlig sektors mest nöjda medarbetare och vara den mest attraktiva offentliga arbetsgivaren.

- Vi vet att vi inte är där ännu, utan det handlar om ett långsiktigt och tålmodigt arbete som vi ska göra tillsammans i hela organisationen, säger personalutskottets ordförande Gunilla Levén (M) i pressmeddelandet.

Syftet med arbetet är att öka förutsättningarna för att kunna behålla och rekrytera medarbetare.