Tidneddragningen på 12 timmar har varit nödvändig för att man ska klara att genomföra satsningen på vad som kallas polisiär konflikthantering.

– Men i längden är det förstås ohållbart, säger Bergström, som själv varit med och tagit beslutet.

Relaterat till artikeln

Men han vet att andra områden i landet drabbats mycket hårdare och där poliser helt enkelt nekats utbildning eftersom organisationen annars skulle blivit underbemannad.

Satsningen rör bland annat olika taktiker för vapenhantering, skydd av tredjepart och kommunikation. Utbildningen har har marknadsförts av polisen som en del i myndighetens satsningar mot terrorbekämpning.

Relaterat till artikeln

I undersökningen uppger bara 48 procent av de poliser som svarat på en enkät att de under det senaste året fått fem eller fler dagars utbildning. Av de poliser som jobbar i yttre tjänst i landet säger sig bara 46 procent att de fått tillräcklig utbildning.

Förklaringen är enligt polisförbundet att det helt enkelt finns för få poliser i landet.

Därför anser nu facket att det är viktigt att de blir fler.