Eldningsförbudet råder fortfarande i länet och Svenska Kyrkan uppmärksammar att detta gäller även på kyrkogårdarna. Ronny Hvass är kommunikatör på Svenska Kyrkan i Skövde.

– Eldningsförbudet gäller även alla typer av gravljus med brinnande låga. Vi hoppas att alla respekterar detta då det är oerhört torrt, säger han.

Relaterat till artikeln

Ronny rekommenderar andra metoder för att hedra bortgångna anhöriga.

– Många återvänder till sina hemorter och besöker anhöriga på sommaren, då vill man gärna tända ett ljus. Man kan plantera något eller lägga en blomma. Det går också naturligtvis jättebra att sätta elektroniska ljus med batterier vid gravarna.

Kyrkan vill med sin uppmaning vara kommunikativ och påminna om eldningsförbudet. Ronny Hvass jämför påmminelsen med att affärer plockar bort engångsgrillar ur sortimentet. Det handlar alltså inte om att besökare missköter sig på kyrkogårdarna.

– Det har inte varit någon incident, det är vi glada över. Folk sköter sig väldigt bra på våra kyrkogårdar. Det märks särskilt på allhelgonahelgen när det tänds oerhört mycket ljus och det funkar jättebra, säger han.