Efter yttre ståldörren kommer man in i en sprängd tunnel och därefter viker gången av till nästa tunnel genom berget. Det är mörkt och fuktigt när man kommer fram till nästa ståldörr som Conny Bäck låser upp med en lång nyckel.

Innanför den dörren är det en sluss och därefter en tredje ståldörr.

Plötsligt är det varmt, torrt och man hör ljudet av ventilationsfläktar. Ficklamporna behövs inte längre när Conny Bäck slår på strömbrytaren och långa rader med lysrör tänds.

Vi är inne i Lärkan.

Byggnaden har runt 1 000 kvadratmeter golvyta och vid behov skulle den kunna vara en skyddad arbetsplats för 100 personer. Vid krig skulle samhället fortfarande kunna ha en fungerande ledning.

På en annan plats i Billingen hade det militära försvaret i Västsverige sin stab i ett liknande bergrum.

Arbetet med Lärkan började med att en tunnel sprängdes in i Billingen och inne i berget skapades ett så stort bergrum att det gick att bygga ett tvåvåningshus.

Övre planet är arbetsavdelningen, med ledningscentral där kartorna fortfarande hänger kvar, sambandsrum, och radiorum. Där finns även kafé/matsal med ett kök där porslinet står kvar i skåpen.

I undre planet finns två sovavdelningar - en för män och en för kvinnor. I sängarna ligger madrasser och sängkläder inplastade och klara att användas. En stor dieselmotor från Volvo och en generator skulle trygga strömförsörjningen och Lärkan har en egen brunn.

På några ställen finns stålluckor som är öppningar ut mot det fuktiga bergrummet.

Fram till 1987 förekom regelbundna övningar för civilförsvaret i anläggningen. Kvar finns en del av utrustningen och spår av gamla övningar.

– Därefter kom ett nyttjandeförbud för att för att det inte finns någon reservutgång, berättar Conny Bäck.

Staten överlät senare Lärkan till Skövde kommun och därefter har fläktarna gått i 30 år utan att anläggningen har använts.

Rädslan för atombombskriget finns inte längre kvar och det finns inte någon användning för Lärkan.

– För ett par år sedan togs beslutet om att den ska avvecklas. Först ska den tömmas på allt och saneras, därefter ska öppningen gjutas igen och fyllas över, berättar Conny Bäck, vid Skövde kommun som ansvarar för stängningen.

Allt som på något sätt kan vara en miljörisk måste tas bort. Det innebär bland annat att alla elledningar, utrustning och oljerester måste tas om hand.

Den halvhemliga öppningen till Lärkan ligger i en del av Billingssluttningen som är naturreservat.

Kommunen söker nu en entreprenör som vill åta sig arbetet. Den största delen av arbetet blir saneringen.

När öppningen har förslutits är det tänkt att naturen långsamt ska avsluta arbetet. I framtiden inte ska vara möjligt att se var öppningen fanns, men djupt inne i berget kommer tvåvåningshuset stå kvar i mörker och tystnad.