Det var den åttonde november som stiftstyrelsen fastställde beslutet i kyrkofullmäktige i Skövde, att ta S:t Markus kyrka ur bruk.

LÄS MER:

Därmed står det församlingen fritt att sälja lokalen. Dock återstår en praktisk detalj innan kyrkorummet inte längre ska användas som kyrkorum, det ska tillkännages vid en gudstjänst som antigen leds av biskopen eller en präst om biskopen utser.

I maj beslutade kyrkofullmäktige i Skövde församling att S:t Markus kyrka i Lunden ska säljas.

LÄS MER:

Beslutet om försäljningen av kyrkan kom efter en tids utredning. Främst är det ekonomiska aspekter som lett fram till beslutet. Bland annat behövde kyrkan en renovering som bedömdes som allt för kostsam för att vara värd att genomföra.