Miljöförvaltningen Östra Skaraborgs avgiftsupplägg, liksom många andra kommuners avgifter, har varit en källa för diskussion i många år.
Men MÖS blir den första förvaltning vars avgiftshantering blir tingssak.
Stiftelsen Centrum för rättvisa driver flera fall med överdebitering för livsmedelskontroller i bland annat Helsingborg och Göteborg.
- Men där pågår processerna i förvaltningsdomstolarna och är ännu inte avgjorda. Det här är, så vitt vi vet, första gången avgifterna provas civilrättsligt, säger Sebastian Scheiman, jurist vid Centrum för
rättvisa som är Mikael Anderssons ombud.
På torsdagen lämnades stämningsansökan in till Skaraborgs tingsrätt.

Mikael Andersson har drivit ett ambulerande gatukök. Hans firma har säte i Skövde men den till kiosk inredda husvagnen har rullat på marknader och torg i hela Skaraborg. Han har inget att erinra mot att hans verksamhet kontrollerats, eller att kommunen tar betalt för det. Men det är sättet man gör det på som irriterat honom.
- Det här är något som gäller alla. Man betalar för något som faktiskt utförts, anser Mikael.
Sebastian Scheiman menar att tillvägagångssättet strider mot EU-förordningen.
- Det måste finnas en tydlig koppling mellan kontrollens omfattning och själva avgiften.

Mikael Andersson har betalat närmare 800 kronor i timmen för totalt 24 kontrolltimmar men gatuköket har bara kontrollerats i högst fyra timmar.
- Och det skedde först när Mikael Andersson uppmanat kommunen att göra skäl för avgifterna. Under de första två åren skedde inga kontroller alls, säger Sebastian Scheiman indignerat.
I augusti krävde Mikael Andersson återbetalning på i form av en faktura till MÖS. Den bestreds, något svar på påminnelsen har han inte fått.
- Det var då jag fick tips om stiftelsen, och tog hjälp av dem.

Någon möjlighet att ta igen skadan, genom att göra extra många kontroller i framtiden, finns inte eftersom Mikael Andersson avvecklade gatuköket i höstas. Därför återstår bara möjligheten att betala tillbaka pengarna.
Mikael Andersson kräver 15 822 kronor tillbaka för de uteblivna kontrollerna.
Stämningsansökan har riktats mot Skövde kommun.
- Fakturorna har ställts till MÖS, men ingen vill ta i det där. Vi har varit i kontakt med MÖS jurist men inte fått något svar, säger Sebastian Scheiman.

Sonja Lejmark, förvaltningschef vid MÖS, hänvisar till just Skövde kommun eftersom kommunen var huvudman för den gemensamma miljöorganisationen när beslutet om avgift fattades.
- Det är därför vi har bestridit fakturorna. Man har vänt sig till fel part tidigare.
Skövde kommuns jurist Michael Eriksson hälsar att han inte kan kommentera stämningen innan han hunnit ta del av ärendet.