Det aktuella förrådet inventerades i månadsskiftet januari/februari och enligt polisanmälan upptäcktes stölden av flera kraftigt smärtstillande och narkotikaklassade läkemedel dagen efter.

Enligt anmälan saknades exempelvis ett tiotal morfinampuller, ett 15-tal kapslar oxynorm samt ett 50-tal tabletter oxycodone.

Endast personal uppges ha tillträde till förrådet och en anställd har också stängts av från sin tjänst i väntan på utredning.

Personen har också anmälts till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.