En församlings beslut om att ta en kyrkobyggnad ur bruk ska sedan prövas av stiftsstyrelsen. Före beslut i stiftsstyrelsen ska domkapitlet och länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig.

Den verksamhet som bedrevs i S:t Markus har efter stängningen sommaren 2015 kunnat fortsätta i huvudsak som tidigare, främst i S:t Matteus. Flytten av verksamheten har för det finskspråkiga arbetet bidragit till ett närmare samarbete med församlingens övriga verksamhet.

Läs mer: Slutet för S:t Markus kyrka

Samtal har förts med företrädare för de kyrkor där förändringar närmast kan bli aktuella och i samband med beslut i kyrkorådet har såväl berörda inom verksamheterna som samtlig personal inbjudits till informationstillfällen.

Kyrkorådets ordförande Svante Jildenhed meddelar att man hoppas kunna lämna mer information någon gång i höst om vad som kommer att hända med S:t Markus kyrka efter stiftsstyrelsens beslut.