På tisdagseftermiddagen var det dags för ett första spadtag för det nya Regionens hus i Skövde.

I de förgyllda spadarna höll regionstyrelsens vice ordförande i Västra Götalandsregionen, Helen Eliasson (S), byggföretaget Sernekes koncernchef Ola Serneke, samt Fredrik Alvarsson från fastighetsbolaget Hemsö.

– Det här projektet är en väldigt viktig kugge för oss i regionen, när vi försöker samordna våra ledningsfunktioner till Skövde, sa Helene Eliasson och högg in i den för ändamålet uppskottade sandhögen vid kanten av bygget.

– Det kommer att bli ett lyft för regionen som arbetsgivare. Läget här är unikt med närhet till kollektivtrafik, högskola och Gothia Science Park, sa Helene Eliasson vidare.

Ett 40-tal representanter för kommunen och näringslivet hade samlats vid byggplatsen på före detta Modeparkeringen. På grund av det myckna regnandet fick större delen av ceremonin hållas inne i ett tält.

– Det nya Regionens hus är ett fantastiskt projekt med nästan 9 000 kvadratmeter, fem våningar och inte minst ett garage, sa Fredrik Alvarsson, produktutvecklingschef på Hemsö som äger fastigheten.

Idag finns cirka 400 personer som arbetar med regionfrågor utspridda i östra delen av länet, men i och med det nya Regionens hus samlas de på en plats när bygget står klart någon gång vid hösten 2018. Tidigare höll regionens företrädare i Skövde till på ett tiotal arbetsplatser i staden.

– Från regionens sida ser vi verkligen fram emot nästa höst då vi kan inviga det nya Regionens hus. Det kommer att bli en viktig del i vår närvaro här i Skövde, avslutar Helen Eliasson.