Tidigare i veckan har det rapporterats om att sex av då nio stockholmare som avlidit i covid-19 var svensksomalier.

Jihan Mohamed, styrelseledamot i Svensksomaliska läkarföreningen, intervjuades av SVT.

– I den somaliska kulturen är det viktigt att umgås, stötta och besöka varandra, speciellt om någon är sjuk. När viruset spreds till Sverige fanns det inte så mycket information på somaliska och många levde som vanligt, sa hon.

Zahra Igal i Somaliska föräldraföreningen i Falköping upplever inte att det finns en brist i informationen till svensksomalier.

– Inte i Falköping i alla fall. Vi har fått väldigt bra information, kommunen har ringt till oss och vi ringer till varandra, säger hon.

För att minska risken för smittspridning har Somaliska föräldraföreningen ställt in alla aktiviteter, som läxhjälpen man ordnar i en lokal.

– Vi hade ett telefonmöte igår. Vi ska nu försöka börja idag med läxhjälp på distans, över nätet, säger Zahra Igal.

Hon vet inte hur det kan komma sig att så många som sex svensksomalier finns bland de som dött av covid-19. Trångboddhet kan ha bidragit, tror hon.

Zahra Igal menar att uppmärksamheten kring att flera svensksomalier har avlidit i sjukdomen riskerar leda till en smutskastning av folkgruppen.

Yousef Mohamed är ordförande i Somaliska föreningen i Falköping.

Foto Per Claesson

Yousef Mohamed, som är ordförande i Somaliska föreningen i Falköping, tycker inte heller att det är brist på information om sjukdomen och han menar att föreningens medlemmar är väl införstådda i riktlinjer som att tvätta händerna ofta och stanna hemma när man är sjuk.

Han ifrågasätter nyttan av att det lyfts fram att flera svensksomalier avlidit i covid-19 och menar att det öppnar för rasism.

– Vi är människor som förstår vad som händer. Hela världen förstår vad som händer. Sjukdomen drabbar inte somalier särskilt, utan alla människor, säger Yousef Mohamed.

I den somaliska kulturen är det viktigt att träffas och umgås, menar Yousef Mohamed, men nu anpassar man detta efter det rådande läget.