Fellbrandt pekar också på andra faktorer som högskolan och att Skövde har Volvoföretag som går bra. Dessutom befinner vi oss också mitt uppe i en högkonjunktur.

– Allt pekar uppåt. I dag är vi 55 800 Skövdebor och vi kan nå målet på 60 000 invånare tidigare än visionen på 2025, konstaterar kommundirektör Tomas Fellbrandt.

Foto Frida Sandgren

– Hur omvärlden ser på en stad har också blivit allt viktigare, men här har politikerna tydligt pekat ut att de vill framåt och utveckla kommunen. Det har bidragit till att göra Skövde mer attraktivt, fortsätter kommundirektören.

Sverigetoppen

De senaste två åren har det dessutom byggts över 400 nya bostäder varje år och det placerar Skövde i Sverigetoppen.

– Om personer lockas att flytta hit är det naturligtvis viktigt att de har någonstans att bo. Vi har sett det motsatta då byggtakten varit låg, men nu byggs det villor, miljöhus på Aspö och Frostaliden håller på att färdigställas, konstaterar Tomas Fellbrandt.

Psykologisk effekt

Sedan kan ingen säga säkert säga hur situationen ser ut 2023 eller 2024, men allt tyder på att vi kan nå befolkningsmålet redan då.

Vad betyder det för Skövde om vi når 60 000 invånare?

– 50 000 var på ett sätt viktigare eftersom det ändrar klassificeringen av kommunen, men jag tror att varje 10 000-tal har en mental och psykologisk effekt. Det visar sig också i att byggbolagen tror på att investera hos oss.

Skövde fortsätter sin resa framåt och stärker sin roll som regioncentrum i Skaraborg.