Skövdes stadsbyggnadspris uppmärksammar stadsbyggandet och hållbara stadsmiljöer för att inspirera andra aktörer, öka intresset för frågan samt skapa lokal stolthet, berättar Skövde kommun i ett pressmeddelande.

Tidigare vinnare, Pentahuset (2018) och Kv. Rönnen (2019), har varit objekt som nominerats av Skövdebor och sedan röstats fram som vinnare bland hård konkurrens.

– Även om det är en jury som utser vinnaren bland de nominerade objekten, vill vi fånga in bredden och mångfalden hos allt som växer fram i Skövde genom att låta allmänheten komma in med sina förslag, menar Caroline Hagström, samhällsbyggnadschef på Skövde kommun. Jag hoppas att så många Skövdebor som möjligt tar chansen att nominera sin favorit!

– Det är extra viktigt att uppmärksamma goda exempel i den expansiva fas som Skövde befinner sig i, då vi inte får springa allt för fort fram, utan även måste stanna upp och se till att det som byggs blir kvalitativa och värdefulla tillskott i miljön. Allt som skapas idag kommer att stå kvar länge och bör se till framtida generationers behov, avslutar Caroline Hagström i pressmeddelandet.